Хигия Медицински комплекс

МБАЛ - Хигия АД

Хигия Медицински комплекс
Пазарджик
ул. Св. Иван Рилски 3
тел: 034 / 44 52 72; 034/ 41 41 21 (от 19:30 до 7:30)
office@higia-bg.com
http://higia-bg.com

0.00 от 0 гласа
Трябва да се логнете, за да дадете оценка.

2467 пъти видян/а
0 коментара
Напиши коментар
В многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” функционират:
- Отделение по хирургия със сектори по съдова хирургия, лицево-челюстна хирургия, детска хирургия;
- Клиника по естетично-пластична хирургия;
- Отделение по урология;
- Отделение по анестезиология и интензивно лечение;
- Отделение по детски болести;
- АГ отделение с родилен сектор и неонатология, патологична бременност и гинекология;
- Кардиологично отделение с интензивен сектор
- Сектор по интервенционална (инвазивна) кардиология.

Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия” е оборудвана със съвременна апаратура за ендоскопски и лапароскопски хирургични интервенции и катетеризационна зала за интервенционална кардиология. Операционните зали са снабдени със система за видео и аудио обмен и наблюдение, изградена на принципа на телемедицината. С това е създадена възможност за визуализация на посочените дейности в реално време с учебна и/или консултативна цел.

Средногодишно капацитетът на болницата е около 7500 преминали болни, като пациентите разполагат с комфортни хотелски условия в стаите.

През месец март 2008 г. болницата получи от Министерство на здравеопазването на Република България: Акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за цялостна медицинска дейност и за отделните медицински и други дейности; Акредитационна оценка „Отлична” за срок от 5 години за практическо обучение и следдипломна квалификация на студенти и специализанти.

В началото на 2009 г. болница „Хигия” бе сертифицирана по ISO 9001:2000 за управление на качеството за цялостната дейност на нейните медицински и спомагателни структури и на базовите й възможности за обучение на студенти и специализанти. Внедрената система ISOза управление на качеството, гарантира високо ниво на грижите за пациентите и международно признание на управленския модел на болницата.


Диагностично-консултативен център \"Хигия\"

\"Диагностично консултативен център \"ХИГИЯ\" ООД е лечебно заведение за доболнична специализирана медицинска помощ, aкредитирано с най-високата оценка – „Отлична” от Министерството на Здравеопазването.
В края на 2009 г. към Диагностично-консултативен център \"Хигия\" бе разкрито ново Западно крило.

В ДКЦ „Хигия” се осъществява диагностика и лечение, консултации и наблюдение на болни по следните специалности:
- детски болести
- хирургия
- съдова хирургия
- детска хирургия
- ортопедия и травматология
- анестезиология и реанимация
- акушерство и гинекология
- ушно-носно-гърлени болести
- очни болести
- вътрешни болести
- ревматология
- гастроентерология
- кардиология
- нефрология
- онкология
- урология
- психиатрия
- кожно-венерологични болести
- ендокринология
- неврология
- физиотерапия и рехабилитация
- инфекциозни болести

В Диагностично-консултативен център „Хигия” функционират клинична, микробиологична, патоморфологична лаборатории и структура по образна диагностика с модерна апаратура за надеждна диагностика и съвременно лечение.

В новоразкритото Западно крило на ДКЦ \"Хигия\" се осъществява диагностика, лечение и наблюдение на болни по последните специалности - акушерство и гинекология, кардиология, неврология, урология . Тук можете да се консултирате със специалисти и да изберете семеен лекар. В новоразкритото Западно крило е разкрит и сектор по екстракорпорална литотрипсия за неоперативно разбиване на камъни в бъбреците.
Капацитетът за обслужване на пациенти в ДКЦ „Хигия” е над 100 000 годишно. Ежедневно капацитетът е около 300-350 пациенти с над 400 медицински услуги.

Диагностично-консултативен център \"Хигия\" е част от Медицински комплекс \"Хигия\"

Коментари (0)

Напиши коментар
За да можете да пишете коментари, молим първо да се логнете, а ако още не сте регистрирани, можете да се регистрирате сега