УМБАЛ Стара Загора

Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Стaра Загора ЕАД

УМБАЛ Стара Загора
Стара Загора , 6003
ул. Армейска 11
тел: 042/ 664 338
факс: 042/ 600 710
unihospitalsz@abv.bg
http://www.unimbal-sz.org/
Управител: д-р Васил Талев

0.00 от 0 гласа
Трябва да се логнете, за да дадете оценка.

4149 пъти видян/а
0 коментара
Напиши коментар
Многопрофилна болница за активно лечение - Стара Загора ЕАД е правоприемник на Университетска болница при Медицински факултет на Тракийския Университет в Стара Загора. Съгласно разпоредбите на чл. 101 ал. 1 на Закона за лечебните заведения и според изискванията на чл. 104 ал. 2, както и на основата на издадена Заповед РД № 18-80 от 31.08.2000 г. на Министъра на здравеопазването и Решение на Старозагорския окръжен съд - Търговско отделение № 3505 от 12.09.2000 г. по фирмено дело №1637 тя е преобразувана в Еднолично Акционерно Дружество.

УМБАЛ - Стара Загора ЕАД осъществява диагностика и активно лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изистващи оперативно лечение в болнични условия, родилна помощ, рехабилитация, медико-козметични услуги.

Основните медицински специалности, по които болницата осъществява своята дейност са хирургия, вътрешни болести, ортопедия и травматология, ушно-носно-гърлени болести, очни болести, неврология, неврохирургия, анестезиология и интензивно лечение, детски болести, акушерство и гинекология, урология, кожно-венерически болести, инфекциозни болести, лицево-челюстна хирургия, психиатрия, физикална терапия и рехабилитация, кардиология, гастроентерология, хематология, нефрология, пулмология, ревматология, неонатология, метаболитни заболявания и ендокринология, алергология, професионални болести, отоневрология, онкология, детска хирургия, съдова хирургия, гръдна хирургия.
Осъществява клинични, клинико-лабораторни, рентгенови и функционално-диагностични изследвания.

В УМБАЛ - Стара Загора ЕАД работят висококвалифицирани специалисти в научната, учебната и лекарската практика, много от които са и национални консултанти за Югоизточна България.
Болницата е база за обучение на студенти и лекари-специализанти по медицина.

Коментари (0)

Напиши коментар
За да можете да пишете коментари, молим първо да се логнете, а ако още не сте регистрирани, можете да се регистрирате сега