Военномедицинска академия

Военномедицинска академия

Военномедицинска академия
София , 1606
ул. Св. Г. Софийски 3
тел: 92 26 000
факс: 952 65 36
http://www.vma.bg
Управител: генерал-майор проф. Стоян Тонев, д.м.

0.00 от 0 гласа
Трябва да се логнете, за да дадете оценка.

1375 пъти видян/а
0 коментара
Напиши коментар
Военномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство.

Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във Висш военномедицински институт /ВВМИ/. Структура, отговаряща по-пълно на разрастващите се дейности на военномедицинските кадри в областта на диагностично-лечебната, научната и учебната дейност. С течение на годините, особено след построяването на новата сграда, ВВМИ се превръща в авторитетна здравна институция, разполагаща с модерна материално-техническа база, висококвалифицирани специалисти изтъкнати учени и уважаван преподавателски състав. Израз на признанието за завоювания авторитет е издаденият указ № 546 на МС от 7.04.1989 г., с който се създава Военномедицинска академия, обединяваща тогава ВВМИ, Обединен, авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска болница – Варна и Правителствена болница - София.

Военномедицинска академия е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри с цел поддържане готовността и боеспособността на армията, съхранение и възстановяване здравето на военнослужещите.

От февруари 2001 г. в състава на ВМА влизат следните структури за извънболнична и болнична медицинска помощ: Многопрофилна болнична база за активно лечение (МББАЛ) - София, Болнична база за активно лечение (ББАЛ) - Варна, ББАЛ - Пловдив, ББАЛ - Сливен, ББАЛ - Плевен, Болнична база по балнеология, рехабилитация и профилактика (БББРП) - Хисар, БББРП - Поморие, БББРП - Банкя, медицинските пунктове към Военна академия “Г. С. Раковски”, служба “Военна информация”, Служба “Сигурност – Военна полиция и военно контраразузнаване”, във войсковите единици от Българската армия и във факултетите на Националния военен университет.

Към Военномедицинска академия са включени Център за военномедицинска експертиза и авиационна медицина, Военномедицински отряд за бързо реагиране, Научноизследователски институт по радиобиология и защита от ядрено, биологично и химическо оръжие - Овча купел, Център по военна епидемиология и хигиена – София с отделения в Пловдив, Сливен и Варна.

Коментари (0)

Напиши коментар
За да можете да пишете коментари, молим първо да се логнете, а ако още не сте регистрирани, можете да се регистрирате сега