Инфекциозна болница Проф. Иван Киров

Инфекциозна болница Проф. Иван Киров

Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести Проф. Иван Киров ЕАД
проф. д-р. Татяна Червенякова
Крива река София
бул. Акад. Иван Гешов 17
Описание
СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” – ЕАД, София е специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести. В лечебното заведение се оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ в областта на инфекциозните, паразитни и тропически болести. Тук се намира и най-голямото отделение в страната за лечение и проследяване на пациенти с придобита имунна недостатъчност. На базата на лечебното заведение е разположена катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към медицински факултет на \"Медицински Университет – София\". Тук се извършва обучение и специализации на студенти, лекари, специалисти по здравни грижи в областта на инфекциозните, паразитните болести и тропическата медицина.

Отделение за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансмисивни

Отделение за лечение на придобита имунна недостатъчност

Първо детско отделение

Отделение за лечение на вирусни хепатити, чревни, паразитни / тропически болести

Второ детско отделение

Клиника за лечение на вирусни хепатити, чревни, паразитни/тропически болести и придобита имунна недостатъчност

Клиника за лечение на невроинфекции, въздушно-капкови, покривни и трансмисивни

Клиника за лечение на детски инфекциозни болести
7547 пъти прегледена
последна промяна 8 дек 2012

Други здравни заведения наоколо