Условия за ползване

Въведение
Достъпът и ползването на този сайт doc.bg е съгласно посочените по-долу Условия за ползване. Всички непосочени изрично тук условия се регулират от законодателството на Република България. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване без ограничения и безусловно, моля напуснете този сайт.


Собственост
Сайтът doc.bg и цялото му съдържание, включително, но не само, всички текстове и всички изображения са със защитени авторски права и са собственост на doc.bg или други организации. Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Използването съдържание на сайта е единствено съгласно тези Условия за ползване или с писмено разрешение от собственика.

Използване на Сайта
doc.bg ви оправомощава да използвате Сайта, както следва:
― Имате право да записвате на запаметяващ носител Съдържание, но само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;
― Нямате право да използвате изображения на хора или места без изричното писмено разрешение на doc.bg;
- Нямате право да разпространявате, променяте (редактирате), копирате (освен по начина, упоменат по-горе), предавате, излагате, възпроизвеждате, репродуцирате, публикувате, давате под наем, създавате вторични материали на базата на, прехвърляте, продавате или по какъвто и да е друг начин използвате Съдържанието без изричното писмено разрешение doc.bg;
― Забранено е използването на Сайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона - doc.bg напълно ще съдейства на всеки правоналагащ орган или съд при поискване или изискване към doc.bg да разкрие идентичността на всеки, който изпраща или предава такава информация или материали;
― Забранено е използването на Сайта с цел реклама или всяка друга форма на привличане на клиенти.

Дискретност на личната информация
Каквато и да е лична информация (име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от doc.bg в съответствие с приетата от Сайта Политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на Сайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост. Използваме рекламни фирми-трети страни за показването на реклами, когато посещавате уебсайта ни. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва Вашето име, адрес, имейл адрес или телефонен номер) относно посещенията Ви на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за Вас.

Без гаранции
Цялото съдържание подлежи на периодични промени и се представя такова, каквото е, без никакво гаранция за какъвто и да е вид, точно изразена или подразбираща се, включваща, но не ограничена до, косвени гаранции за пригодност за определена цел, за правата или тяхната ненарушимост. Имайте предвид, че някои законодателства могат да не разрешават изключването на косвени гаранции, така че някои от изложените по-горе ограничения може да не се отнасят до вас. Без да ограничава гореизложеното doc.bg не гарантира, нито поема отговорност, че начинът, по който вие може да използвате каквото и да е Съдържание, няма да наруши правата на трети страни, нито че Съдържанието е правилно, пълно или актуално. Допълнително, във връзка с каквито и да са дискусии, чат сесии, изпращане на съобщения, предаване на дигитална информация от какъвто и да е вид, списъци със съобщения и други подобни, doc.bg не поема никаква отговорност, породена от материал с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или какъвто и да е материал, който установява или окуражава поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона; когато материалът се намира на такова място в Сайта.

Ограничения на отговорността
Материалите, които са публикувани по страниците на doc.bg имат единствено информативен характер и в никакъв случай не трябва да се възприемат като професионална медицинска консултация. doc.bg и авторите на материалите на сайта не са отговорни за каквито и да било диагнози, самодиагнози, които са поставени от потребителите, лечения и самолечения на базата на информация, публикувана в този сайт. Посетителите могат да ползват публикуваната информация на своя собствена отговорност и сайтът не носи отговорнист за възникването на директни или косвени щети от използването му. При необходимост винаги се консултирайте с личния си лекар или друг медицински специалист в случай, ако имате здравословен проблем.

Използването на сайта е изцяло на Ваш риск. Нито doc.bg, нито негови служители или управители, нито негови агенти или други страни, участващи в създаването, производството или доставката на този сайт, са отговорни за каквито и да са преки, косвени, наказателни, случайни, специални, прдизвикани или други щети, причинени от или по какъвто и да е друг начин свързани с използването на този сайт или съдържание, независимо дали основанието е договор, правонарушение, гаранция или друга правна фигура, дори ако е имало предупреждение такива вреди да възникнат.

Връзки към уебсайтове на трети страни
Сайтът може да съдържа връзки към сайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от doc.bg. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. doc.bg няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Без да ограничава гореизложеното, doc.bg специално ограничава отговорността си, ако тези сайтове: нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни;
― Са неправилни, непълни или подвеждащи;
― не отговарят на условията за комерсиалност или пригодност за определена цел;
― не осигуряват необходимата сигурност;
― съдържат вируси или други деструктивни характеристики от този тип; или
― са опозоряващи или оклеветяващи.
Освен това връзката към такива сайтове не предполага, че doc.bg одобрява съдържанието или продуктите и услугите, които се предлагат на тях. Ако осъществите връзка с такива сайтове или с този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск и без разрешението на doc.bg.

Промяна на Условията
doc.bg може по всяко време, без предизвестие, да промени тези Условия за ползване чрез актуализиране на този документ. Ваше е задължението да посещавате периодично тази страница с цел да се запознаете с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за вас.

Закони и юрисдикция
Тези Условия за ползване и вашето използване на Сайта са подчинени на законите на Република България. Относно всички неуредени с тези Условия въпроси, приложение намират разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от, свързани или отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.