Аптеки София Дружба 1

ж.к. Дружба - 1, бл.167, вх.Б
ж.к. Дружба - 1, пазар Дружба - 1, павилион 29
ж.к. Дружба бл.108/Б
ж.к. Дружба 1, бл.7
ж.к. Дружба 1, ул. Искърско шосе №11
ж.к. Дружба 1, Търговски комплекс "Европа"
ж.к. Дружба 1 бл.48 вх.Д ап.93
ж.к. Дружба 1 ул.5025 между бл.8 и 9
ж.к. Дружба - 1, ул. Иван Арабаджията - до 69 училище
ж.к. Дружба 1, ул. Илия Бешков №1, 28 ДКЦ