Аптеки София Илинден

ж.к. Илинден ул. Пандо Типов бл.117 вх.Д
Търг. Център-Илинден, УПИ І-814, 815, кв.16, Разс. Бежанци
ж.к. Илинден бл.135 вх.Б
ул. Коньовица №65, ДКЦ 6