За отчуждението и асоциализията при младите хора

В последните години младите хора са по-нещастни в сравнение със своите възрастни роднини.Според последните проучвания в областта на психическото здраве, след навършване на определена възраст човек започва да осмисля света по различен начин, той започва да се чувства по-малко самотен и нещастен.В голяма степен това състояние се проявява на възраст след 75 години, но при много хора то започва да е активно на много по-ранен период.
Това твърдение обръща наопаки досегашния стереотип, които гласеше, че хората стават по-неудовлетворени от живота си с настъпването на старостта. Отчуждението и асоциализията, за сметка на това, стават все по-често срещани състояния при младите хора, гласят резултатите от скорошно британско проучване.
Според експертите, които са разчели данните от изследването, над 70% от хората, които са навършили 75-годишна възраст, определят себе си като щастливи или иначе казано – не се чувстват самотни и неудовлетворени от живота, които водят. За сметка на това по-малко от 40 от британците между 16 и 34 години посочват, че не са самотни, а 51% попадат в графата откровено нещастни.
Изследователите са категорични, че върху усещането за самота влияние оказват различни фактори на рзлични етапи от човешкия живот. Ако на 25 години самотата се диктува от липсата на партньор в живота, то на 55 години например, тя се дължи на съзряването на децата и откъсването им от дома.
12 сеп 2014
916

Подобни новини