Лошото време и старите травми

Усещането за връзката между промените във времето и болката е отбелязвана още в класическата римска епоха. Хипократ първи е казал, че много болести са свързани с промени в сезоните. Стар известен факт е, че ревматоидните болки и артритът са склонни да се проявяват при определени промени във времето. В този случай отворен остава въпросът: можем ли да обвържем времето и с травмените болки, които всъщност са повреди и възпаления на същите тези стави и връзки?
Първата публикация на документирани промени в усещането за болка, свързани с промени във времето е в американския вестник на медицинските науки през 1887 г. В този доклад е описан случай на човек, който има фантомна болка в крайниците.Докладът заключва, че \"наближаването на бури, падането на барометричното налягане и дъждът се свързват с повишени оплаквания за болка.\" Това е изразено именно при артритите. Най-много изследвания, посветени на връзката между времето и болката са били правени на хората, диагностицирани с артрит.
Гудж и Уайнбъргър се опитват да се съпоставят болката и нивата на активност с промените във времето. Те инструктират 16 пациенти с ревматоиден артрит, 24 с остеоартроза, 11 с обострен артрит, фибромиалгия и 11 просто с болки в ставите, за да следят тяхната болка и активност всеки ден в продължение на четири седмици.Те открили, че пациентите, чиито болки се дължат на ревматоиден артрит, остеоартрит и фибромиалгия били неблагоприятно повлияни от промените в барометричното налягане. Всъщност всички в групите имали оплаквания в различна степен, но цялостно характеризирани с оплаквания били точно тези три заболявания.
Малко са добре разработените експериментални проучвания, изследвали ефектите от климатичните промени върху болката. Холендер прави опит да манипулира барометричното налягане и влажността в помещение с контролиран климат, създадено в лабораториите му, и да изложи пациенти на влиянието им.
Пациенти с ревматоиден артрит съобщават за повече болка при повишена влажност и намалено барометрично налягане, но няма промяна в болката, когато само едно условие е променено.
Въпреки че често се цитира, това проучване е било критикувано заради малкия брой пациенти и заради краткото време, прекарано в камерата. Всъщност само 12 пациента за по няколко минути са били изложени на изкуствено управляемия микроклимат.
Трябва да се отбележи, че на съвременния етап на развитие на науката за нервната система в медицинските среди все повече стават привържениците на идеята, че всъщност повечето заболявания нямат връзка с времето и че проблемът е другаде.Джеймисън представя изследване на пациенти изобщо с хронична болка (от различен порядък) и прави заключението, че повечето от тях я свързват с времето.
Доколкото това няма характер на психоза и е много трудно да се приеме за хипохондрия, в изследването се прави заключението, че всъщност връзката е неправилно поставена. По-скоро времето увеличава чувствителността към болка при повечето или при определени пациенти и те усещат болки, които иначе нервната им система не би отразила.Промените в атмосферното налягане и температурата може да увеличат сковаността в ставите и да затруднят фините движения. Промяна в барометричното налягане може да предизвика преходно \"неравновесие\" в телесното налягане, което може да изостри чувствителността на нервните окончания и оттам да увеличи усещането за болка, предхождано от промени в температурата или влажността на средата.
Друго интересно изследване е цитирано на страниците на medicine.com от лекарите Катрин Драйвър и Уилям Шийл. Предприема се най-елементарното действие: преместване на пациентите. Група пациенти с времеви ревматоидни болки се премества на по-добър климат, контролната група остава на място. В преместената група евентуално болките намаляват, но крайният ефект е: развитието на болестта и в двете групи не е повлияно от климата.Т.е., климатът не удря директно артрита, а по-вероятно просто изостря чувствителността. Това става чрез атмосферното и вътрешното налягане в организма и посредством фините рецептори на кожата, чиято чувствителност се изостря.
Анализът дотук не дава сигурна идея да мислим, че физическите травми от тренировката водят непременно до чувствителност към времето поради две причини - не са сред характерните заболявания с времева чувствителност, и всъщност изглежда, че по-скоро говорим за обострена чувствителност на организма от времето, а не обостряне на заболяването.Очевидно понякога е възможно и обаждане на спортните травми. Някои от изследванията съобщават и за такива случаи. Все пак, ако ви се случва и е притеснително, има няколко мерки, които може да предприемете, за да противодействате на опасността:
Калявайте организма си,в случая разумно каляване биха били топли и студени компреси или \"климатотерапия\" – смяна на климата с подходящ и постепенно привикване на организма към променящия се климат, вместо резки смени, водещи до болка;възстановявайте болното място по предписания начин – с компреси, подсилващи колани, тренировка или почивка – според травмата. Не подценявайте медикаментозното лечение;следете прогнозата за времето – така ще бъдете подготвени за евентуални здравословни проблеми.Ако болката дойде, не я приемайте трагично. Последното средство е да привикнете организма си към нея и той да спре да й обръща внимание или значението й да намалее.В крайна сметка от нашите травми не става идеален барометър. Но мисля, че ние и не искаме да става. Пазете се от травми, а ако дойдат, погрижете се навреме за възстановяването им. Идеята за \"предсказване на времето\" всъщност не е радостна и говори за хроничен проблем.
3 дек 2014
1706

Подобни новини