Св. Пантелеймон болница

Св. Пантелеймон болница

Многопрофилна болница за активно лечение Свети Пантелеймон АД
Доц. д-р Таньо Сечанов, к.м.н.
Младост 3 София
бул. Александър Малинов 63
Описание
\"Многопрофилна болница за активно лечение `Св. Панталеймон` е създадена да осигури, преди всичко, първокласно болнично обслужване на пациентите като предпочитана алтернатива на традиционните болнични заведения.

`Св. Панталеймон` е болница, фокусирана върху пациента, следвайки най-добрите традиции на независимост, всестранност на обслужването, качество и личен ангажимент.

В `Св. Панталеймон` поставяме силно ударение на професионалния подход, без да губим от поглед основната цел - самия пациент. Пациентите ни разпознават не само в резултатите, но и в конструктивната работа с индивидуален почерк.

Моля, насладете се на обиколката си из нашата болница чрез този уеб-сайт. Открийте лично защо болница `Св. Панталеймон` е революционно за страната болнично заведение- заради грижата и качеството на услугите, които предлагаме на пациентите си.
2304 пъти прегледена
последна промяна 8 дек 2012

Други здравни заведения наоколо