Медицински център Солигена Търговище

Медицински център Солигена Търговище

Медицински център Солигена 2007 ООД
Вароша Търговище
ул. Пирин 16
0601/66070, 0879 02 77 66
Описание
Медицински Център "Солигена 2007" ООД е открит на 24.07.2000 г. Вече повече от 12 години центърът предлага много вискоко ниво на здравните услуги. Прегледите се извършват както срещу заплащане, така и по договор с НЗОК в над 20 медицински области от високо квалифицирани специалисти. Апаратурата в МЦ е на изключително виско технологично ниво и позволява това, което е в основата на успешното лечение - прецизна и бърза диагностика.

Центърът разполага с Клинична Лаборатория и Рентгенов кабинет, които също работят по договор с НЗОК. В цялата област единствено ние разполагане и работим с апарат за измерване на костната плътност за остеопороза. Клиничната лаборатория извършва изследвания на хормини и туморни маркери.


Акушеро - гинекологичен кабинет
Анестзиологичен кабинет
Вътрешни болести
Гастроентерологичен кабинет
Дермато - венерологичен кабинет
Ендокринологичен кабинет
Инфекциозни болести
Кардиологичен кабинет
Клинична лаборатория
Неврологичен кабинет
Неврохирургичен кабинет
Образна диагностика /рентген/
Ортопедичен кабинет
Педиатричен кабинет
Психиатричен кабинет
Урологичен кабинет
Ушно - носно гърлени болести
Хирургичен кабинет
ЯМР (Ядрено - Магнитен Резонанс)
6705 пъти прегледена
последна промяна 15 май 2021

Други здравни заведения наоколо